Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ตรวจเข้ม ชุดสังฆทาน ช่วงทอดกฐิน ราคาทรงตัว เน้นย้ำ!! ต้องติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน
watermark

            วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ การจำหน่ายชุดสังฆทาน ในช่วงหลังงออกพรรษาและมีการทำบุญทอดกฐิน ซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญในทุกปี โดยลงพื้นที่ อ.บ้านเขว้า และอ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ วันหมดอายุ ที่บรรจุในชุดสังฆทาน ครบถ้วน ชัดเจน โดยราคาชุดสังฆทาน ราคาทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จำหน่ายตั้งแต่ ราคา 79 - 449 บาท/ชุด ขึ้นอยู่กับรายการสินค้าที่บรรจุด้านใน

         ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ.2566 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 31,746