Header Image
โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark

 

โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

นายมานะ พยายาม

- ว่าง -
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

 

นายเมตตา พยายาม

- ว่าง -
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
 (ด้านเศรษฐกิจ)

 

นายชูใจ พยายาม

นางสาวทัสนี ประภาศรี
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,563