Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ติดตามสถานกาณ์น้ำตาลทราย ย้ำห้ามจำหน่ายน้ำตาลทรายเกินราคา
watermark

            วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตาลทราย ณ ห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด ร้านค้าปลีก ณ อำเภอจตุรัส และอำเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ

            จากการตรวจติดตามพบว่า ปริมาณการจำหน่ายน้ำตาลทรายมีเพียงพอ แต่ปริมาณสินค้าที่ผู้ประกอบการ สั่งซื้อจากค้าส่ง มีประมาณลดลง ประกอบกับห้างโมเดิร์นเทรดได้รับสินค้าจากส่วนกลางลดลง ทำให้สถานการณ์ การจำหน่ายน้ำตาลทราย ค่อนข้างตึงตัว ดั้งนั้นจึงมีการจำกัดจำนวนการซื้อ ไม่เกิน 3 กก.ต่อครัวเรือน เพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง สำหรับราคาจำหน่ายปลีกพบว่าราคาจำหน่าย ณห้างโมเดิร์นเทรด และร้านค้าปลีก จำหน่ายน้ำตาลทรายขาว ราคา กก.ละ 23.00 – 26.00 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ราคา กก.ละ 24.50 - 26 บาท ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 30,522