Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าที่จำเป็น
watermark

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า และตรวจสอบการปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ณ ตลาดสด ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาชัยภูมิ และร้านจำหน่ายสุกร (Shop) ในอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ผลการติดตามราคาสินค้าที่จำเป็น พบว่า ผู้ประกอบการ ได้ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยมีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน สำหรับสถานการณ์ พบว่า ราคาเนื้อหมูชำแหละ ราคาไข่ไก่ ยังทรงตัว และราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ยังทรงตัว สำหรับประเภทผัก มีการปรับราคาลดลง เมื่อเทียบกับสัปดาห์ ที่ผ่านมา เนื่องจาก สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยและผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ได้ย้ำผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเป็นอันขาด เพื่อสร้างความ เป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค


 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 31,518