Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 13 จังหวัดชัยภูมิ
watermark

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 13 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหีบอ้อย/พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับวันเปิดหีบของโรงงานน้ำตาล ฤดูกาลผลิตปี 2566/67 โดยมีนางศศิมาภรณ์ พันธ์โคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 32,653