Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติและกิจการ ของผู้ประกอบการค้าข้าว ประเภท “ผู้ส่งออกทั่วไป”
watermark

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายยุทธนา คนคม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และนายณัฏฐปกรณ์ กาญสูงเนิน เจ้าพนักงานการพาณิชย์ ลงพื้นที่ ณ บริษัทเมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและกิจการของผู้ประกอบการค้าข้าว เนื่องจาก ยื่นคำขออนุญาตต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ประเภท “ผู้ส่งออกทั่วไป” โดยต้องมีสต๊อกข้าวไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 31,547