Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2566
watermark

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายทวีศักดิ์ อสุชีวะ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 31,515