Header Image
สรุปผลการจัดงาน "สมุนไพรพื้นบ้าน อาหารเป็นยา" ปี 2567
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดงาน “สมุนไพรพื้นบ้าน อาหารเป็นยา” ตามโครงการยกระดับการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ระหว่างวันที่ 12 - 20 มกราคม 2567 จำนวน 9 วัน ในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำ 2567 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ที่บูทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 30 ราย โดยมีมูลค่าการจำหน่ายทั้งสิ้น 435,549 บาท แยกเป็นยอดจำหน่ายสินค้า 388,549 บาท ยอดเจรจาธุรกิจ จำนวน 2 คู่ เกิดมูลค่าทางการค้า 47,000 บาท


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 66,718