Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2024
watermark

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า ในโอกาส ใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดสดเทศบาล 1 และ ตลาดสดเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า ที่มีคุณภาพ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ด้านการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการ ฉวยโอกาส และขึ้นราคาสินค้าสูงเกินสมควร จากการลงพื้นที่พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าชัดเจน สินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการ ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้องชัดเจน และตรงกับราคาจำหน่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 31,725