Header Image
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การขอรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)” ให้กับเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง”
watermark

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสุรชัย นาภรณ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การขอรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)” ให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง ตามโครงการอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่ม (หม่อนไหม)” ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 31,746