Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม และจัดทำคลิป Influencer ประชาสัมพันธ์สินค้า GI “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น”
watermark

วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2567 นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ลงพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง ติดตามตรวจเยี่ยม และทำสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเกษตร ไม้ผลบ้านโหล่น เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น” โดยสามารถสร้างรายได้ทำให้เกษตรกรสามารถ ลืมตาอ้าปากได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี และยังมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Influencer จัดทำคลิปการสนับสนุนส่งเสริมของดีจังหวัดชัยภูมิ โดย Influencer ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ทาง social media ให้เป็นสินค้าที่รู้จักต่อไป

https://vt.tiktok.com/ZSFYumbkS/


image วิดีโอ
-

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 31,760