Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูร้อนและสงกรานต์ชัยภูมิ ครั้งที่ 2
watermark

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูร้อนและสงกรานต์ชัยภูมิ ครั้งที่ 2 และประชุมคณะทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรของฝากของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นางสาวอรอาภา โล่วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้หารือรูปแบบกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูร้อนและสงกรานต์ชัยภูมิ แนวทางการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกประจำจังหวัดชัยภูมิ และการกำหนดแหล่งท่องเที่ยว เป้าหมายเพื่อพัฒนาของฝากของที่ระลึกประจำแหล่งท่องเที่ยว


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 31,732