Header Image
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
watermark

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับห้างบิ๊กซีสาขาจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ อาทิเช่น นำมันพืช น้ำตาลทราย น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 10-30% เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด และมีข้อเสนอแนะ ให้จัดกิจกรรม ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,549