Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมจิตอาสา "Big Cleaning Day" และ 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย
watermark

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ โดยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" และ 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ณ บริเวณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยทุกคนได้ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ เก็บกวาดใบไม้และกิ่งไม้ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณสำนักงานฯ ให้เกิดบรรยากาศน่าทำงานยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ เกิดความสามัคคี มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของสำนักงานฯ ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,588