Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ! ติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม... สร้างความเป็นธรรมให้ผู้บริโภค
watermark

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ โดยได้ตรวจสอบโรงบรรจุก๊าซ LPG สถานีบริการแก๊ส LPG และร้านค้าปลีก รวมจำนวน 6 แห่ง จากการตรวจติดตาม พบว่าราคาจำหน่ายปลีกยังทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (มกราคม 2567) โดยราคาจำหน่ายปลีกมีดังนี้

1. ขนาดบรรจุถังละ 4 กก. ราคา 150-181 บาท

2. ขนาดบรรจุถังละ 7 กก. ราคา 240-246 บาท (ไม่ค่อยเป็นที่นิยมของผู้บริโภค บางแห่งไม่มีการจำหน่าย)

3. ขนาดบรรจุถังละ 11.50 กก. ราคา 343 บาท

4. ขนาดบรรจุถังละ 15.00 กก. ราคา 440-455 บาท

5. ขนาดบรรจุถังละ 48.00 กก. ราคา 1,380-1,409 บาท

6. ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว LPG ลิตรละ 16.60-16.81 บาท

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและค่าบริการให้ถูกต้องและชัดเจน และไม่ให้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันควร โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 อย่างเคร่งครัด


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,588