Header Image
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดชัยภูมิ
watermark

วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดชัยภูมิ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง บ้านหัวนาคำ หมู่ 7 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มฯ มีความต้องการสนับสนุนงบลงทุนจาดหน่วยงานราชการเพื่อจัดซื้อรถยนต์ขนส่งสินค้า เพิ่มผลผลิตกล้วยต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิตต่อไร การต่อ GMP การขอใช้ตราสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ไทย GI และขอรับการตรวจสภาพดินเพื่อปรับปรุงสภาพดิน


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,588