Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ตรวจสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ย ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67
watermark

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการตรวจ สต็อกข้าวของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการ เก็บ สต็อก ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 1 ราย ได้แก่่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลียงเจริญการเกษตร อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ผลการตรวจสอบฯ ปรากฎว่าผู้ประกอบการมีการเก็บสต็อกข้าวซึ่งมีมูลค่าครอบคลุมมูลค่าตามตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ยื่นเข้าร่วมโครงการฯ


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,549