Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ! ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า"
watermark

วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ โดยนายสุรชัย นาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วย นางอรทัย ธงภักดิ์ และ นางสาวประภัสรา เขตชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ดัชนีเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า" ณ ห้องไดมอนด์ บอลลูน ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 52,017