Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการร้านอาหารกับสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ
watermark

กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการร้านอาหารกับสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ
กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการร้านอาหารกับสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ “การเตรียมตัวก่อนกู้ สำหรับร้านอาหารไทย” เพื่อให้ความรู้ร้านอาหารในการเตรียมตัวเพื่อขอรับสินเชื่อ
ระหว่าง 1-6 มิถุนายน 2564 นี้ สามารถติดตามรับชมทางออนไลน์ ผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการ พบกับ สถาบันการเงินพันธมิตร ได้แก่ (1) ธ.กรุงไทย (2) ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) (3) ธ.ออมสิน (4) ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) และ (5) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ระหว่างวันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2564


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 52,017