Header Image
สมุนไพรพื้นบ้าน อาหารเป็นยา
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงตลาดในประเทศ ตลาดสินค้าอินทรีย์/สินค้าปลอดภัย (ตลาดสีเขียว) ภายใต้ชื่องาน“สมุนไพรพื้นบ้าน อาหารเป็นยา” ระหว่างวันที่ 12 - 20 มกราคม 2567 ณ บูทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ภายในงานเจ้าพ่อพญาแลประจำปี 2567 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการยกระดับรายได้ ขยายช่องการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย รวมทั้งสินค้า GI ให้รู้จักมากยิ่งขี้น จากเกษตรกร กลุ่มเกษตร ผู้ประกอบการ OTOP/SMES และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาค ตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 30 ราย สินค้าที่มาจำหน่ายภายในงาน อาทิ ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ผัก ผลไม้ ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เครื่องจักรสาน ผ้าไหมและผ้าฝ้าย สินค้าGI เป็นต้น ภายในงานยังมีสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัดและสินค้านาทีทอง มาจำหน่ายทุกวัน


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 66,690