Header Image
ขอเชิญ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ SMEs สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดชัยภูมิ สู่การเป็นผู้ส่งออก
watermark

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ SMEs  สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดชัยภูมิ สู่การเป็นผู้ส่งออก ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

     1) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ส่งออก

     2) กิจกรรมเชื่อมโยงเจรจาธุรกิจกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) และผู้นำเข้าจากประเทศปลายทาง

สอบรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า โทรศัพท์ 044-813094-5 หรือ  คุณนัชศนันท์  หาญรบ  โทร. 089 -2809722 

สมัครและกรอกแบบสำรวจ ตาม QR Code ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 66,718